smultron

Miljöarbete på Lastberget

Redan när Lastberget byggdes 1984 stod miljön i fokus då anläggningen installerades med sjövärme.

Några år senare tillkom även bergvärme och tillsammans utgör det vår huvudsakliga uppvärmning. Den övriga elen som vi använder är även den miljövänlig. Sedan 2012 pågår arbetet att byta ut all belysning till LED-lampor.

All personal på Lastberget är engagerande i miljön. Varje avdelning källsorterar och använder miljövänliga produkter.

Vid årsskiftet 2008-2009 blev vi certifierade av Svenska Naturskyddsföreningen efter att vi har installerat vattenbesparande systemet ELLESS® i hela anläggningen. Det är ett system som kombinerar luft- och vattentryck.

Vårt aktiva miljöarbete har resulterat i att Lastberget blev Svanenmärkt 2009.

Gym och relax

relaxavdelning

Må bra på Lastberget. Njut av härliga behandlingar eller koppla av i vår relax.

Konferens

grupprum

Endast 45 minuter från Arlanda, Stockholm och Uppsala finner Du en kreativ mötesanläggning med personlig omtanke.