havsmiljö

Därav namnet Lastberget...

Gårdsnamn och torpnamn hade ofta anknytning till en viss verksamhet, så är även fallet med namnet Lastberget.

Lastberget är ett storslaget byggandsverk med nästan lika många möjligheter som kvadratmeter, men vad många inte känner till är att allt började med ett litet torp. Ingen vet exakt när det gamla torpet som gett konferensanläggningen dess namn byggdes men den tidigaste dokumentationen om torpet är från 1859. På den tiden döptes gårdar och torp efter den verksamhet de används till och Lastberget är inget undantag. Här lastades nämligen brännved från den intilliggande skogen via berget och ner på båtar som gick över Mälaren till Stockholm. 

1944 revs det då obebodda torpet och virket användes, liksom skogen intill, till att värma frusna stockholmare. Torpet som alltså en gång använts för att lasta brännved blir till bränsle själv.
Det som idag finns kvar av det gamla torpet är bara husfundamentet, jordkällaren, några fruktträd och en kastanj. Kastanjen planterades som vårdträd för nästan två sekler sedan för att vaka över torpets ägare.

Lastbergets moderna historia börjar på 1980-talet då Statsanställdas Förbund (numera SEKO) köpte ca 32 hektar mark för att etablera en konferensanläggning. Ansvarig arkitekt var Owe Svärd och hans tanke om rymd och flexibilitet följer som en röd tråd genom hela byggnaden. Under årens lopp har Lastberget utvecklats till en modern mötesanläggning med fokus på god service och personlig omtanke.

Restaurang

Maten är viktig under konferensen och vi ser det som vår uppgift att ge Er en kulinarisk upplevelse!

Gym och relax

relaxavdelning

Må bra på Lastberget. Njut av härliga behandlingar eller koppla av i vår relax.

Konferens

grupprum

Endast 45 minuter från Arlanda, Stockholm och Uppsala finner Du en kreativ mötesanläggning med personlig omtanke.

Hotell

En god natts sömn ger Dig energi att vara kreativ under dagen! Skogen och Mälaren är vår utsikt.