42

Vi på Lastberget gör allt vi kan för att ni ska känna er säkra hos oss. Självklart är vi flexibla och lösningsorienterade om ni har några speciella önskemål.
Vi har möjlighet att erbjuda konferens med exklusivitet för grupper från 2- 50 personer i enkelrum.


Vi tillämpar:

  • Extra städning vid utsatta områden ex handtag, dörrar, lysknappar, toaletter mm.
  • Vi har ökat användningen av engångshandskar som byts oftare på en rad olika områden i verksamheten.
  • Personalen i huset har noga instruktioner om god handhygien.
  • Skyltar på anläggningen informerar även gäster om vikten av god handhygien.
  • Handsprit finns överallt på anläggningen.  
  • Konferenslokal samt material, såsom pennor m.m. desinficeras noggrant inför ankomst.
  • Möjlighet att konferera helt enskilt samt bo separat från andra grupper.

Lastberget arbetar utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter med riskbedömning för att minimera smittspridning.  (AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2018:4 smittrisker). Detta innebär att vi har planerat för hur ett utbrott av den smittsamma sjukdomen ska hanteras på arbetsplatsen.
Om personal varit på resa i ett riskområde följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer, samt att vi har en dialog med hur denne mår. (ingen personal har varit i riskområdena utanför Sverige).

Har du några frågor inför ditt besök hos oss, kontakta på telefon eller e-post: 
0171-41 77 00
info@lastberget.com