mötesmodeller

Svenska Mötens 6 Mötesmodeller

Lastberget Konferens Ab är medlem i Svenska Möten

Det betyder att vi är utvalda och noga klassificerade enligt Svenska Mötens unika klassificeringssystem och Svanenmärkta. Vi som är utvalda erbjuder de bästa förutsättningar för möten och konferens. Svenska Möten består av utvalda konferensanläggningar runt om i Sverige. www.svenskamoten.se

Deltagarhantering och registreringssystem

Behöver Du hjälp med deltagarhanteringen? Då kan vi i samarbete med Svenska Möten erbjuda en tjänst som heter Conference Manager. Med Conference Manager följer Du dina deltagare under hela arrangemanget, från inbjudan, via egen webbsida med en smidig anmälan och hantering på plats till betalningen. Kontakta oss så berättar vi mer!

Uppkopplade

 • Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
 • Ifrågasätter närvaromyten
 • Värdefullt vid både stora och små möten
 • Många möjligheter
 • Förbered infrastrukturen
 • Förbered dig på kulturellt motstånd
 • Öva upp simultanförmågan
 • Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
 • Analysera erfarenheterna före, under och efter

Svårighetsgrad: 3 av 5

Strategi

 • Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
 • En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
 • Nulägesbeskrivning
 • Mötesstrategi
 • Handlingsplan
 • Ekonomisk kalkyl
 • Utvärdering

Svårighetsgrad 4 av 5

Digital Debatt

 • Lämpar sig för grupper från 15 personer och uppåt
 • Enkelt att förbereda
 • Skapar engagemang
 • Dokumentation i realtid
 • Tydligt avslut
 • Sparar tid
 • Möjlighet att delta på distans

Svårighetsgrad 0,5 av 5

Navigator

 • Skapa närvaro hos deltagarna
 • Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
 • Skapa struktur och kvalité för mötet
 • Avsikt med mötet
 • Agenda till mötet
 • Arbetsform under mötet
 • Sammanfatta
 • Slutsats

Svårighetsgrad 2 av 5

Idéverkstad

 • Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
 • Utveckla relationer och gruppdynamik
 • Skapa engagemang
 • Bolla frågor
 • Innan mötet formulera huvudfrågor max 3 frågor
 • Dela in deltagarna per huvudfråga
 • Be deltagarna skriva ner sina tankar kring respektive huvudfråga
 • Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
 • Rösta på de bästa förslagen
 • Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
 • Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats

Svårighetsgrad 3 av 5

Walk and Talk

 • Lämpar sig för upp till 30 personer
 • Promenera och tänka kreativt
 • Beslutsfattande och säkerställning av beslut
 • Arbeta parvis
 • Bestämt ämne
 • 2,5 - 3 timmars promenad
 • Rapportering
 • Sammanfatta och ta beslut
 • Delegera beslut
 • Dokumentation och uppföljning

Svårighetsgrad: 1 av 5

Konferens

grupprum

Endast 45 minuter från Arlanda, Stockholm och Uppsala finner Du en kreativ mötesanläggning med personlig omtanke.

Gym och relax

relaxavdelning

Må bra på Lastberget. Njut av härliga behandlingar eller koppla av i vår relax.

Hotell

En god natts sömn ger Dig energi att vara kreativ under dagen! Skogen och Mälaren är vår utsikt.

Restaurang

Maten är viktig under konferensen och vi ser det som vår uppgift att ge Er en kulinarisk upplevelse!